×
Your cart is empty.

Henrik Karlsson – Benchmarking | Alliance

Henrik Karlsson – Benchmarking | Alliance

Client Relationship Manager

Henrik has several years of experience in the hotel industry, focusing on Revenue Management, distribution, and in-house sales at Radisson in both Stockholm and Gothenburg. He has particularly specialized in and developed expertise in Revenue Management for meetings and conferences. At Benchmarking Alliance, Henrik is responsible for sales, support, and customer relations. He has also been involved in the development of benchmarking in various areas within the hospitality industry.

Henrik har flera års erfarenhet av hotellindustrin med fokus på Revenue Management, distribution och innesälj på Radisson i både Stockholm och Göteborg. Där har han särskilt fördjupat sig i och utvecklat en expertis inom Revenue management inom möten och konferenser. På Benchmarking Alliance ansvarar Henrik för försäljning, support och kundrelationer. Han har också varit med och utvecklat benchmarking på ett flertal områden inom besöksnäringen.